אם יש לכם פנאי

הרחקת יונים

אם יש לכם פנאי

תרבות פנאי היא אולי אחד מהדברים המובהקים ביותר המבדילים בין בני האדם ליתר
עולם החי. במילון, פנאי מוגדר כזמן חופשי. אם זאת, זמן פנוי הוא אולי הזמן היצרני
ביותר בזמנו של אדם. חיות אחרו פשוט רובצות להן בחוסר מעש ללא עשיית דבר תוך בהייה
בחלל, ואילו האדים מבלה את זמנו הפנוי בצורה אחרת. זמן פנוי הוא אותן שעות יקרות
מפז בהם אדם נח מהעבודה שלו ומהחיים העמוסים שלו ופשוט עושה דברים לשם ההנאה
שבדבר.

  בלוח הזמנים המטורף של החיים
המודרניים, תרבות פני הופכת לנדירה יותר ויותר. באותו זמן, יש חשיבות לא פחותה להעניק
לזמן הפנוי את תשומת הלב הראויה לו. מושג הפנאי משתנה מחברה לחברה. במחקר שנערך על
ידי אנתרופולוגים, אנשים שחיו בחברות של ציידים- לקטים היו בעלי יותר זמן פנוי
מאשר בחברה קפיטליסטית. זו חשיבה שכדאי להתייחס אליה באופן קונסטרוקטיבי. אנשים
שעוסקים בתרבות פנאי גם תורמים לכלכלה בכך שהם צורכים עזרים המשמשים אותם בדרך בה
הם בוחרים לבלות את הזמן הפנוי שלהם.

בשני העשורים האחרונים, מספר האפשרויות הזמינות לאדם למלא  את הזמן הפנוי שלו גדלו בצורה משמעותית.